Young boy stacks funny animal comic cardboard boxes. Early childhood motor skills.

Ter­ve­tu­loa Sel­ko­sa­no­jen sivuille.
Täältä löydät tietoa pu­he­te­ra­pias­ta, sel­ko­kie­les­tä,
Tavu-so­vel­luk­ses­ta ja kou­lu­tuk­sis­ta


Yhteystiedot: Puheterapiapalvelu Selkosanat, Y-tunnus 2404375-0


Leena Kaivosoja, leena (at) selkosanat, 041 440 2088


Vastaanottoni on Espoossa Pohjois-Tapiolassa.

Yh­teys­tie­dot

Leena Kaivosoja

leena@selkosanat.fi

041 440 2088


Pu­he­te­ra­pia­pal­ve­lu Sel­ko­sa­nat Y: 2404375-0

Puheterapiapalvelu Selkosanojen pu­he­te­ra­pia­vas­taan­ot­to on Espoossa ja toiminta-alue pääkaupunkiseutu. Koulutukset ja selkomukautukset hoidan yritykseni Selkosanat Oy:n kautta (Y:2307797-5).  

© Selkosanat 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.