Pu­he­te­ra­pia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Se poistaa, lievittää ja ehkäisee erilaisia puheen, kielen ja kommunikaation häiriöitä. Puheterapian tavoitteena on mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky. Vastaanottoni on Espoossa Pohjois-Tapiolassa Sepontiellä. 

1629994680852_IMG_8048-me.PNG

Leena Kaivosoja

leena (at) selkosanat.fi

041 440 2088

1630937649238_IMG_8114-bei5en-me.PNG

Sirpa
Pirilä

puheterapeutti (at) sirpapirila.fi

040 553 8500


Sirpa toimii alihankkijana vuoden 2022 loppuun

Puheterapiapalvelu Selkosanoilla on sopimukset KELAn ja Espoon kaupungin kanssa.

Kuulun ko­ke­nut­pu­he­te­ra­peut­ti.fi -ryhmään. Sieltä voit etsiä itsellesi tai läheisellesi kokeneen kuntouttajan.

Abel is on top of his game

Leenan koulutukset:

Puheterapeutti FM

Erityisopettaja

Opintoja so­si­aa­li­po­li­tii­kas­ta, taidehistoriasta ja matematiikasta


PROMPT: introduction to technique

Management of Pediatric Motor Speech Disorders (Edythe Strandt)

Laulupiirtämisen perusteet

OPT 1 ja 2 sekä Apraxia

Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus

GAS

Sosiaalinen kommunikaatio

Puhe ju-ju-jumissa 1 ja 2

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

Apusa­na­me­ne­tel­mä­kou­lu­tus

AAC ja kertominen

Vuorovaikutus on yhteinen asia

Kuvilla kieltä käyttöön

Lasten kielihäiriöt ja autismi

Monikielinen Suomessa

Apua Kantaan

Tietotekniikan kouluttajakoulutus

Digitaalisen oppimateriaalin valmistus

TIKAS kouluttaja ja koulutusvastaava

Yh­teys­tie­dot

Leena Kaivosoja

leena@selkosanat.fi

041 440 2088


Pu­he­te­ra­pia­pal­ve­lu Sel­ko­sa­nat Y: 2404375-0

Puheterapiapalvelu Selkosanojen pu­he­te­ra­pia­vas­taan­ot­to on Espoossa ja toiminta-alue pääkaupunkiseutu. Koulutukset ja selkomukautukset hoidan yritykseni Selkosanat Oy:n kautta (Y:2307797-5).  

© Selkosanat 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.