mMSNRZvaiCU-me

Privacy policy

Tavu-sovelluksen rekisteriseloste / Privacy Policy


Henkilötietolain (523/99) mukainen rekisteriseloste, laadittu 9/2015


1. Rekisterinpitäjä

Selkosanat

Sotaviskaalintie 4 d

00370 Helsinki


2. Analytiikka

Tavu-sovelluksella saatetaan kerätä yksilöimätöntä tietoa latausmääristä ja mahdollisesti pelissä sattuneista bugeista. Analytiikan keräämä tieto on täysin nimetontä.

Peli on tehty Unity-pe­lin­ke­hi­tys­työ­ka­lul­la. Ensimmäisen latauksen yhteydessä Unity kerää perustietoa laitteesta (esim.laitteen tyyppi, ruudun koko, muistin koko, käyttöjärjestelmä). Tämä tieto ei välity Selkosanat Oy:lle.


3. Henkilötietojen keräys

Tavu-sovellus ei kerää henkilötietoja.

Privacy Policy, updated 9/2015


1. Contact

Selkosanat

Sotaviskaalintie 4 d

00370 Helsinki


2. Analytics

Tavu-Application may collect anonymous data about the number of loadings and data about possible bugs in the game. This data can not be used to identify a player.

The game has been made using Unity. While loading the game for the first time Unity will collect some basic information about the device (f.ex. type of the device, display, memory, operating system). Selkosanat Oy doesn't get that information.


3. Sensitive data

Tavu-Application does not collect any sensitive of identifying data about the user.

Boy using iPad with headphones on

Yh­teys­tie­dot

Leena Kaivosoja

leena@selkosanat.fi

041 440 2088


Sel­ko­sa­nat Oy Y: 2307797-5

© Selkosanat 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.